Varma - Vuosikertomus 2012

Asiantuntevaa työeläketurvan palvelua

Eläkepäätösten kasvu taittui vuonna 2012, ja Varman myöntämien eläkepäätösten määrä kääntyi laskuun. Vuoden aikana tehtiin 24 180 uutta eläkepäätöstä, mikä on 9,3 prosenttia edellisvuotta vähemmän. Eläkkeitä maksettiin 4,5 miljardia euroa 331 400 eläkkeensaajalle.

Vanhuuseläkkeitä myönnettiin hieman vähemmän kuin edellisenä vuonna. Nykyinen taso johtuu siitä, että vanhuuseläkkeen 63 vuoden ikärajan saavuttaneiden työntekijöiden ja yrittäjien määrä on pysynyt Varman asiakkaiden keskuudessa suunnilleen samalla tasolla.

 Varma2012_graafit_FIN_19.jpg

Vanhuuseläkepäätöksistä 8 prosenttia annettiin eläkkeen rinnalla tehdyn työn perusteella. Tämä kertoo siitä, että työskentely eläkkeellä on lisääntynyt. Varmassa vakuutetut jäävät vanhuuseläkkeelle keskimäärin 63,5-vuotiaana.

Työkyvyttömyyseläkepäätösten määrä kääntyi edellisvuoden lievän kasvun jälkeen taas selvään 8,9 prosentin laskuun. Uusien työkyvyttömyyseläkehakemusten hylkäysosuus on työeläkeyhtiöissä viime vuosina kasvanut. Eläketurvakeskuksen selvityksissä kasvuun ei ole todettu yhtä yksittäistä syytä. Varman työkyvyttömyyseläkepäätöksissä hylkäysosuuden muutos mukailee alan kehitystä. Vuonna 2012 uusista työkyvyttömyyseläkehakemuksista hylättiin Varmassa 29,6 prosenttia.

Osatyökyvyttömyyseläkkeiden määrä kaikista työkyvyttömyyseläkkeistä on jatkanut kasvuaan. Vuonna 2012 osaeläkehakemuksia tuli 1,5 prosenttia edellisvuotta enemmän. Osatyökyvyttömyyseläke tukee työssä jatkamista: vuoden 2011 tietojen mukaan 80,4 prosenttia Varman osatyökyvyttömyyseläkkeensaajista (TyEL-vakuutus) työskenteli eläkkeen rinnalla.

Varma2012_graafit_FIN_20.jpg

Eläkkeitä maksettiin vuonna 2012 yhteensä 4,5 miljardia, joka on 7 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin. Syynä on eläkkeensaajien määrän jatkuva kasvu, joka on seurausta väestön ikärakenteen muutoksesta ja eliniän pitenemisestä. Myös eläkkeiden euromäärät kasvoivat.

Työeläkeasiat hoituvat joustavasti verkossa

Kehitämme kattavia verkkopalveluitamme asiakastarpeiden pohjalta. Tarjoamme palveluja niin työelämässä oleville, eläkkeenhakijoille kuin eläkkeensaajillekin. Vuonna 2012 toimme asiakkaidemme käyttöön ensimmäisenä työeläkeyhtiönä eläke- ja kuntoutushakemuksen seurannan verkkopalvelussa.

Asiakkaamme käyttävät verkkopalveluitamme aktiivisesti ja kasvavassa määrin. Vuonna 2012 henkilöasiakkaan verkkopalveluiden käyttö kasvoi 77 prosenttia. Erityisen suosittua on hakemuksen seuranta, jota käytti viime vuonna 18 540 eläkkeenhakijaa. Vuonna 2012 sähköisiä eläkehakemuksia tuli Varmaan 4 910 kappaletta, joka on 22,1 prosenttia kaikista ensikertaisista hakemuksista. Eläkearvioita laskettiin verkossa 100 590 kappaletta, joka on jo 87 prosenttia kaikista arvioista. Kehittyvät verkkopalvelumme nopeuttavat ja helpottavat asiakkaan asiointia.

Uuden tekstiviestipalvelun avulla ilmoitamme eläkehakemuksen saapumisesta asiakkaallemme. Muistutamme asiakkaitamme tekstiviestein myös työeläkeotteen tarkistamisesta.

Vuonna 2012 lähetimme asiakkaillemme ensimmäisen kerran kokonaiseläketurvan sisältävän työeläkeotteen. Jatkossa postitamme otteen joka kolmas vuosi. Kasvava joukko asiakkaistamme on valinnut käyttöönsä sähköisen työeläkeotteen, jonka voi tarkistaa vuosittain haluamanaan ajankohtana.