Varma - Vuosikertomus 2012

Työkykyjohtaminen tuo tuloksia

Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme auttavat Varman asiakasyrityksiä pitämään yhä paremmin huolta henkilöstöstään ja säästämään eläke- ja sairauspoissaolokustannuksista. Tavoitteenamme on, että asiakkaillamme on alan alhaisimmat työeläkekustannukset.

Työkykyjohtamisen kehittäminen nojaa yrityksen omaan tietoon työkykyä uhkaavista riskeistä ja toiminnan vahvuuksista. Työkykyjohtamisen käytäntöjen kehittäminen selkeyttää esimiestyötä sekä parantaa työn sujuvuutta, työkuntoa ja terveysongelmien ratkaisemista. Vuonna 2012 teimme yhteistyötä noin 650 yrityksen kanssa työkykyjohtamisen hyväksi.

Kuluneena vuonna uudistimme työkykyjohtamisen valmennuskokonaisuutemme. Työkykyjohtamisen opintopolku -kokonaisuus antoi asiakkaillemme valmiuksia arvioida työkykyjohtamisensa tilaa, laatia sille tavoitteita ja soveltaa työkykyä edistäviä menetelmiä käytännössä. Vuonna 2012 valmennukseen osallistui noin 200 erikokoisen asiakasyrityksemme edustajaa, ja se sai osallistujilta erittäin hyvää palautetta.

Kartoitimme palveluidemme vaikuttavuutta niiltä asiakasyrityksiltä, joissa on meneillään Varman tukema työhyvinvointihanke. Asiakkaamme olivat pääosin tyytyväisiä saamaansa työhyvinvointipalveluun ja siihen, että yhteistyön avulla työkykyjohtamisesta tulee osa yritysten toimintaa. Hankkeiden vaikuttavuus on ollut myönteistä, sillä niiden avulla muun muassa esimiestyön käytännöt ovat selkiytyneet, varhaisen tuen malli on saatu toimimaan ja työkykyjohtamisella on saatu aikaan mitattavia muutoksia: työtyytyväisyys on kohentunut ja eläkemaksuluokka on alentunut.

Kuntoutusohjelmat lisääntyivät taantumasta huolimatta

Varmaan saapuneiden kuntoutushakemusten määrä jatkoi kasvuaan vuonna 2012, yhteensä 13,1 prosenttia. Taloudellisesta taantumasta huolimatta työpaikalla toteutettavat ammatilliset kuntoutusohjelmat eli työkokeilut, työhönvalmennukset ja oppisopimukset lisääntyivät 25 prosenttia verrattuna vuoteen 2011. Kuntoutuksen jälkeinen työelämässä jatkaminen oli edelleen hyvällä tasolla: lähes 72 prosenttia Varman kuntoutujista jatkoi työelämässä kuntoutuksen jälkeen.

Varma2012_graafit_FIN_18.jpg

Vuonna 2012 3 662 henkilöä siirtyi kuntoutustuelle tai siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle (uudet eläkkeet, Varma päälaitoksena).

Katsausvuonna selvitimme, mikä on vuonna 2008 kuntoutuksensa päättäneiden henkilöiden tilanne. Vuonna 2008 heistä oli työelämässä 65 prosenttia, ja vuonna 2011 53 prosenttia heistä jatkoi edelleen työelämässä. Kuntoutujat ovat pysyneet työelämässä hyvin kolme vuotta kuntoutuksen päättymisestä.

Olemme selvittäneet asiakasyritystemme kanssa työkyvyttömyyseläkkeisiin johtaneita syitä ja prosesseja, jotta voimme edelleen kehittää asiakkaidemme työkykyprosesseja ja jotta yritykset voisivat puuttua työntekijänsä työkykyä uhkaaviin tekijöihin jo ennalta. Käynnistimme myös yrittäjien työkykyä koskevan selvityksen, joka valmistuu vuonna 2013. Tulosten avulla kehitämme yrittäjille suunnattuja palvelujamme.

Lisäksi tehostimme yhteistyötä alueellisten palveluntuottajien kanssa, jotta kuntoutusasiakkaamme saisivat entistä toimivampia ja tuloksellisempia kuntoutussuunnitelmia.

Kuntoutuja-asiakkaamme ovat aktiivisia verkkopalvelujen käyttäjiä. Jo noin 40 prosenttia kuntoutushakemuksista saapuu Varmaan sähköisesti. Vuonna 2012 laajensimme sähköisiä palveluita, jotka sujuvoittavat kuntoutusasioiden käsittelyä.