Varma - Vuosikertomus 2012

Käsittelemme eläkkeet oikein ja ajallaan ja edistämme työhyvinvointia

Eläkepäätös on saajalleen merkittävä tulevaisuuteen vaikuttava ratkaisu. Työeläke on lakisääteinen sosiaaliturvaetuus, ja siksi seuraamme tarkkaan tekemiemme päätösten virheettömyyttä ja palvelun nopeutta. Maksamme uudet eläkkeet mahdollisimman nopeasti, ettei asiakkaan toimeentulo katkeaisi. Vuonna 2012 onnistuimme 98-prosenttisesti tavoitteessamme maksaa uudet eläkkeet asiakkaalle neljän päivän kuluessa päätöksen antamisesta.

Annamme luotettavaa ja käytännöllistä tietoa eläketurvasta. Eläkeasioiden hoito Varmassa on vaivatonta; eläkkeenhakijat antoivat palvelullemme vuonna 2012 arvosanaksi kiitettävän 9,2.

Tähtäimessä hyvä työkyky

Menestyksellinen työkykyjohtaminen auttaa Varman asiakasyrityksiä pitämään yhä paremmin huolta henkilöstöstään ja säästämään eläkekustannuksissa. Korkea tuottavuus vaatii hyvää työkykyä.

Työkykyjohtamis- ja kuntoutuspalvelumme auttavat työntekijöitä jatkamaan pidempään työelämässä ja samalla kartuttamaan eläketurvaansa. Hyvästä työkyvystä, siis työkyvyttömyyden vastakohdasta, on hyötyä työntekijöille, yrityksille ja koko kansantaloudelle.

Polku työkyvyttömyyteen voidaan katkaista

Lakisääteinen työeläkekuntoutus antaa työntekijälle ja yrittäjälle mahdollisuuden jatkaa työelämässä silloin, kun työkyky on uhattuna.

Vuonna 2012 Varman asiakasyrityksissä noin 1 100 ihmistä jatkoi työelämässä kuntoutuksen jälkeen. Kuntoutuksen vaikuttavuuden varmistamme saumattomalla yhteispelillä työntekijän, hänen työpaikkansa ja työterveyshuoltonsa kanssa. Varman työhyvinvointi- ja kuntoutusammattilaiset tekevät tiivistä yhteistyötä tavoitteenaan mahdollisimman sujuva palveluketju asiakkaan parhaaksi.