Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitamme eläkevarat tuottavasti ja turvaavasti

Varma on 34,4 (31,9) miljardin euron sijoituksillaan Suomen suurin yksityinen sijoittaja. Vastuu eläkkeistä on pitkäaikainen. Pyrimme saamaan parhaan mahdollisen tuoton sijoituksillemme hallitulla riskiprofiililla turvataksemme eläkkeiden maksamisen. Vaalimalla vakavaraisuuttamme varmistamme, että eläkevastuut on katettu kaikissa tilanteissa.

Vahva vakavaraisuus turvaa markkinoiden heilahteluilta

Talouden epävarmuus leimasi markkinaympäristöä vuonna 2012. Haastavassa markkinatilanteessa Varma panosti edelleen sijoitusten laajaan hajauttamiseen ja huolelliseen riskienhallintaan.

Epävarmoina aikoina Varman tavoite – vahva vakavaraisuus ja sen turvaaminen kaikissa olosuhteissa – korostui entisestään. Onnistuimme tässä keskeisessä tavoitteessamme hyvin: vakavaraisuus vahvistui selvästi ja on vahvalla tasolla. Vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma oli vuoden 2012 lopussa 7 716 (6 520) miljoonaa euroa eli 28,0 (24,8) prosenttia vastuuvelasta.

Edistämme kotimaassa tehtävää työtä

Omistajaohjauspolitiikkamme mukaisesti tuemme Suomessa tehtävää työtä toimimalla ankkurisijoittajana. Olemme aktiivinen ja kasvollinen sijoittaja suomalaisissa yrityksissä. Rahoitamme Suomessa toimivia yrityksiä monella eri tavalla ja olemme merkittävä kotimainen kiinteistösijoittaja.