Varma - Vuosikertomus 2012

Varma on Suomessa tehtävän työn eläkevakuuttaja

Varman toiminta perustuu Suomessa tehtävään työhön ja työeläkejärjestelmän kestävyydestä huolehtimiseen. Perustehtävämme on eläkkeiden turvaaminen.

Kaikesta työstä ja yrittämisestä kertyy työeläkettä. Työeläke määräytyy ansio- tai yrittäjätulon perusteella, ja sen on tarkoitus taata, että elintaso säilyy kohtuullisena eläkkeelle siirtymisen jälkeen. Yksityisten alojen työeläke on keskeinen osa suomalaista lakisääteistä sosiaaliturvaa.

Työeläkkeet rahoitetaan työnantajien ja palkansaajien maksamilla vakuutusmaksuilla sekä sijoitustoiminnan tuotoilla. Onnistuneella sijoitustoiminnalla voidaankin pienentää muun muassa väestön ikääntymisestä johtuvia eläkemaksun nousupaineita.

Tarjoamme asiakkaillemme lakisääteisen työeläketurvan vakuuttamis- ja eläkepalveluita sekä kartutamme eläkevaroja nykyisten ja tulevien eläkkeiden maksamista varten. Noin 70 000 yritystä ja yrittäjää on uskonut työeläketurvansa hoidon Varmalle. Pidämme sitä tunnustuksena vahvasta osaamisestamme vakuutusasioiden hoidossa.

Yhteistyötä pidemmän työuran puolesta

Suomi tarvitsee kotimaista työtä, menestyviä ja kilpailukykyisiä yrityksiä sekä pidempiä työuria – niiden avulla turvataan myös tulevien työeläkkeiden rahoitus.

Pidempien työurien hyväksi Varma tekee vuosittain yhteistyötä satojen yritysten kanssa. Työkykyjohtamisen ja kuntoutuksen palvelumme tukevat työkykyä ja auttavat Varman vakuutettuja jaksamaan pidempään työelämässä.

Vahva eläkejärjestelmä tuo turvaa

Epävarmassa taloustilanteessa etuusperusteinen työeläkejärjestelmä tuo turvaa ja vakautta. Työeläkkeet ja niitä varten rahastoidut varat on hyvin turvattu talouden myllerryksessäkin.

Väestön ikääntyminen ja työurien pidentäminen ovat haasteita, jotka koskevat niin yrityksiä kuin yksilöitä. Työurien pidentämisessä keskeisiä tekijöitä ovat eläkeiän lisäksi työllisyyskehitys, tuottavuuden kasvattaminen ja työkyvyttömyyden ennaltaehkäisy.