Varma - Vuosikertomus 2012

Asiantuntevaa ja joustavaa palvelua

Varma panostaa asiakaspalvelun kehittämiseen ja henkilöstönsä palveluosaamiseen jatkuvasti. Teemme tiivistä yhteistyötä asiakkaidemme kanssa työkykyjohtamisen puolesta, jotta asiakkaidemme työntekijät voivat hyvin työssään. Tavoitteenamme on, että asiakkaillamme on alan edullisimmat työeläkekustannukset.

Vuoden 2012 aikana kilpailu työeläkealalla kiristyi; Varma säilytti vahvan markkina-asemansa yhä kilpaillummassa markkinakentässä.

Yksityisalojen palkkasummat nousivat Suomessa noin 4 prosenttia 59 miljardiin euroon vuonna 2012. Poikkeuksellisen runsaat yt-neuvottelut ja irtisanomiset jatkuivat tänäkin vuonna, ja ne kohdistuivat erityisesti globaalisti toimiviin teollisuuden työpaikkoihin.

Varman asiakaskunta on perinteisesti polveutunut suomalaisesta perusteollisuudesta, ja irtisanomiset heijastuivat asiakaskantaamme. Teollisuuden rakennemuutoksesta huolimatta yhtiön TyEL-palkkasumma nousi 17,7 (17,3) miljardiin euroon.

Yhä useampi kilpailuttaa työeläkevakuutukset

Kilpailu työeläkealalla on kiristynyt viimeisen kymmenen vuoden aikana. Kilpailun lisääntyminen on sekä työeläkejärjestelmän että asiakkaiden etu. Varman siirtoliikenteen tulos oli kokonaisuudessaan hyvä; erityisesti yritysrakenteiden muutosten yhteydessä onnistuimme saamaan uusia asiakkuuksia.

Kokonaisuudessaan Varman vakuutusmaksutulo nousi ja oli 4 230 (3 977) miljoonaa euroa. Vakuutusmaksutulosta TyEL-vakuutusten osuus oli 4 041 (3 802) miljoonaa euroa ja YEL-vakuutusten 190 (175) miljoonaa euroa. Vuoden 2012 päättyessä Varmassa oli vakuutettuna 539 700 (540 300) henkilöä.

Kilpailukykyiset asiakashyvitykset

Varma varasi vuodelta 2012 maksettaviin asiakashyvityksiin 78 (73) miljoonaa euroa eli 0,4 (0,4) prosenttia työnantajan TyEL-maksuista. Asiakashyvityssiirto nousi euromääräisesti edellisvuosiin verrattuna, mikä johtuu toimintapääoman vahvistumisesta.

Varma2012_graafit_FIN_2.jpg

 

Varma on antanut asiakkailleen useana vuonna alan parhaat asiakashyvitykset, ja vuonna 2012 ne olivat edelleen kilpailukykyisellä tasolla. Asiakashyvitykset alentavat työnantajan lopullista vakuutusmaksua. Hyvitysten suuruuteen vaikuttavat työeläkeyhtiön vakavaraisuutta kuvaava toimintapääoma sekä toiminnan tehokkuudesta kertova hoitokustannustulos.

Eläkekustannusten hallinta tuo säästöjä

Tarjoamme asiakasyrityksillemme vaikuttavat ja tehokkaat työeläkevakuuttamisen ja työkykyjohtamisen palvelut, jotka tukevat asiakkaitamme eläkekustannusten hallinnassa. Tavoitteenamme on, että asiakkaillamme on alan alhaisimmat työeläkekustannukset.

Kehitämme asiakaspalveluamme kuuntelemalla asiakkaitamme ja kartoittamalla heidän tarpeitaan. Vuonna 2012 Varma panosti erityisesti asiakaspalvelussa työskentelevien osaamisen syventämiseen sekä asiakastiedon jalostamiseen, minkä avulla voimme yhdessä asiakkaan kanssa muun muassa tunnistaa henkilöstön työkykyä uhkaavia trendejä.

Varman verkkopalvelujen suosio on kasvanut merkittävästi viime vuosina. Nykyään sähköinen asiointi on suositumpaa kuin yhteydenotto puhelimella.

Yrittäjiä ja pienyrityksiä palvelevat Varmassa yrittäjien ja pienyritysten vakuutus- ja eläketurva-asioihin erikoistuneet asiakaspalvelijat. Yrittäjä- ja pienyritysasiakkaille Varma tarjoaa kattavan palveluverkoston yhteistyökumppaneittemme Ifin, Trygin ja Nordea Pankin kautta. Loppuvuodesta 2012 If Vahinkovakuutusyhtiö osti Tryg Forsikring A/S:n Suomen liiketoiminnan, mikä vahvistaa Varman hyvin toimivaa yhteistyötä Nordean ja Ifin kanssa.

Suuret työnantajat saavat entiseen tapaan palvelua yrityskohtaiselta palveluryhmältä, joka kanavoi koko Varmassa olevan asiantuntemuksensa asiakkaan hyväksi.

Pääkaupunkiseudun ulkopuolella asiakkaitamme palvelevat alueelliset yhteyspäälliköt.

Vakuutettujen ja vakuutusten määrä
31.12.1231.12.11Muutos
Vakuutettujen määrä
TyEL 1) 498 460498 40060
YEL41 28041 940-660
Yhteensä539 740540 340-600
1)joista rekisteröidyn TEL-lisäeläkevakuutuksen piirissä5 5456 310-765
Vakuutusten määrä
TyEL27 62028 080-460