Varma - Vuosikertomus 2012

Hallituksen jäsenten palkkiot

Hallitus kokoontui 9 kertaa vuonna 2012. Osallistumisaste, varajäsenet mukaan lukien, oli keskimäärin 82,2 prosenttia. Alla oleva taulukko sisältää jäsenkohtaiset tiedot vuodelta 2012.

Varman hallituksen palkkioista päättää yhtiön hallintoneuvosto. Vuonna 2012 hallituksen palkkiot olivat seuraavat:

Vuosipalkkio 2012:

  • puheenjohtaja 40 000 euroa
  • varapuheenjohtaja 28 000 euroa
  • jäsen 16 000 euroa
  • varajäsen 12 000 euroa

Kokouspalkkio puheenjohtajalle, varapuheenjohtajille, jäsenille ja varajäsenille on 500 euroa. Myös hallituksen valiokuntien, samoin kuin hallituksen puheenjohtajiston, kokouksista ja hallintoneuvoston kokouksiin osallistumisesta maksetaan mainittu kokouspalkkio.

Hallintoneuvosto päätti 4.12.2012 korottaa vuoden 2013 palkkioita seuraavasti:

  • vuosipalkkiota maksetaan puheenjohtajalle 45 000 euroa, varapuheenjohtajille 32 000 euroa, jäsenille 18 000 euroa ja varajäsenille 13 000 euroa;
  • kokouspalkkio on 600 euroa.

Hallituksen jäsenet ovat työntekijän eläkelain 8 §:n mukaisessa vakuutuksessa, jonka perusteella palkkiokorvauksesta maksetaan TyEL-maksut.

Varman hallitus 2012 – osallistuminen ja palkkiot
HallituksenNimitys-Kokous- ja
kokoukset,ja palkkio-Tarkastus-Vaali-Hallinto-Vuosi-valiokunta-
Nimiosallistuminenvaliokuntavaliokuntavaliokuntaneuvostopalkkio, €palkkiot, €Yhteensä, €
Puheenjohtaja
Sakari Tamminen9/97/72/23/340 00010 50050 500
Varapuheenjohtajat
Ole Johansson6/94/72/228 0005 60033 600
Mikko Mäenpää8/97/72/22/22/328 00010 10038 100
Jäsenet
Riku Aalto5/612 0002 50014 500
Mikael Aro8/916 0004 00020 000
Johanna Ikäheimo7/92/316 0004 50020 500
Ari Kaperi7/916 0003 50019 500
Lasse Laatunen8/92/316 0005 00021 000
Karsten Slotte8/92/216 0005 00021 000
Kari Stadigh8/92/316 0005 00021 000
Kai Telanne8/92/216 0005 00021 000
Veli-Matti Töyrylä8/92/23/316 0006 10022 100
Varajäsenet
Mikko Ketonen6/912 0003 00015 000
Arto Kuusiola9/912 0004 50016 500
Liisa Leino6/92/312 0004 00016 000