Varma - Vuosikertomus 2012

hyväntyönpuu_grey.jpg

Hyvän työn puu -kampanja keräsi ajatuksia työstä

Kysyimme Hyvän työn puu -kampanjassa ihmisiltä, mitä hyvä työ heille tarkoittaa. Kampanjan sivuilla ollut virtuaalinen puu kasvoi, kun sen lehdille kirjoitettiin ajatuksia hyvästä työstä.

Osallistujat saivat samalla äänestää, mihin kohteeseen Varma lahjoittaa 5 000 eurolla suomalaista työtä. Ehdokkaina olivat Asumispalvelusäätiö ASPA, Kuurojen Palvelusäätiö ja Väestöliitto. Ääniä annettiin yli 5 000 ja niistä ASPA sai lähes 2 000.

Lahjoituksella tuetaan ASPAn Silta työhön -projektia, joka tarjoaa osatyökykyisille, vammaisille ja vaikeassa työmarkkina-asemassa oleville ihmisille tukea työllistymiseen. Mukaan rekrytoidaan työnantajia, jotka ovat valmiita työllistämään vaikeasti työllistyviä. Toimintamalleina ovat työhönvalmennus, tuettu työharjoittelu ja koulutetut työpaikkavalmentajat tukena työpaikoilla.

Käy lukemassa puuhun kirjoitettuja hyvän työn ajatuksia.