Varma - Vuosikertomus 2012

Käyttöoikeudet

Varman www-sivujen käyttöehdot

Varman www-sivujen käyttö edellyttää, että käyttäjä sitoutuu noudattamaan näitä ehtoja. Tutustukaa näihin ehtoihin ennen kuin käytätte Varman www-sivuja. Eri palvelut voivat sisältää näiden ehtojen lisäksi sovellettavia erityisiä ehtoja. Tunnisteiden avulla käytettäviin palveluihin sovelletaan myös tunnisteiden käyttöä koskevia sopimusehtoja.

Varman www-sivut ja niillä oleva informaatio ja materiaali on suunnattu käytettäväksi Suomessa.

Palveluntuottaja

Sivujen pääasiallisena palveluntuottajan toimii Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma, Käyntiosoite: Salmisaarenranta 11, Helsinki. Postiosoite: PL 1, 000098 VARMA, Y-tunnus: 0533297-9. Puhelin 010 2440.

Muutokset

Varma varaa oikeuden milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta ja mistä syystä tahansa muuttaa sivujen käyttöehtoja, ulkoasua, sisältöä, saatavuutta sekä sivuilla toimitettavia palveluita tai muita sivujen ominaisuuksia taikka lakkauttaa palvelun. Varmalla on oikeus keskeyttää palvelun tarjoaminen huolto- ja päivitystoimenpiteiden ajaksi.

Palveluntuottajan vastuu

Näillä sivuilla annettua informaatiota ja materiaalia ei voida pitää Varman sitovana tarjouksena, kehotuksena tai sitoumuksena. Tarkempia tietoja tarjottavista tuotteista ja palveluista saa Varmasta.

Näiden sivujen sisältämien tietojen oikeellisuus on pyritty varmistamaan huolellisesti. Varma ei vastaa www-sivujen sisällön oikeellisuudesta tai virheettömyydestä. Näillä www-sivuilla oleva informaatio on yleisluontoista, eikä Varma voi taata tietojen soveltuvuutta yksittäistapaukseen.

Varma ei vastaa vahingoista, tai kuluista tai menetyksestä, jotka aiheutuvat näiden sivujen tai sähköisten palveluiden käytöstä tai käytönestymisestä tai näihin liittyvästä vahingosta. Varma ei myöskään vastaa mahdollisten tietoliikennehäiriöiden, tietojärjestelmävirheiden, haitallisten ohjelmien tai tietoturvariskien aiheuttamista vahingoista. Varma ei takaa, että www-sivut toimivat keskeytyksettä tai virheettömästi.

Kolmannen tuottama tieto

Varma ei vasta kolmannen tuottamasta materiaalista, johon näiltä www-sivuilta mahdollisesti on linkki.

Käyttäjän vastuu

Käyttäjä vastaa sivujen kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja perille saapumisesta. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä näille sivuille mitään lain vastaista tai epäasiallista aineistoa.

Käyttäjän tulee kaikin kohtuullisin keinoin varmistus siitä, että lähetetty aineisto ei sisällä viruksia tai ole muulla tavoin vahingollista.

Immateriaalioikeudet

Näiden sivujen omistusoikeus, tekijänoikeus sekä muut immateriaalioikeudet kuuluvat Varmalle ellei erikseen ole toisin ilmoitettu. Kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön pidätetään. Sivujen tai ulkoasun julkaiseminen, jäljentäminen, siirtäminen tai muuttaminen ilman oikeuksien omistajan lupaa on kielletty, lukuun ottamatta säilyttämistä tietokoneella tai tulostamista henkilökohtaista käyttöä varten. Aineistoa saa lainata tekijänoikeuslain mukaisesti. Aineistoa lainattaessa on aina ilmoitettava lähde.

Henkilötiedot

Varma käsittelee henkilötietoja henkilötietolain ja työntekijäin eläkelain mukaisesti ja huolehtii yksityisyyden suojan toteutumisesta henkilötietojen käsittelyssä. Rekisteröintiä edellyttävissä palveluissa kerätyt käyttäjätiedot tallennetaan Varman henkilörekistereihin ja tietoja käytetään vain rekisteriselosteissa määriteltyihin tarkoituksiin. Palvelutapahtuman niin edellyttäessä Varma tallentaa viestejä varmentaakseen viestin sisällön. Työntekijäin eläkelaki rajoittaa Varman hallussa olevien tietojen luovuttamista sivullisille muutoin kuin sen henkilön suostumuksella, jota tiedot koskevat tai lain edellyttämissä tapauksissa. Henkilötietolain mukaiset rekisteriselosteet ja tarkempaa informaatiota henkilötietojen suojasta on www-sivuilla kohdassa tietoa Varmasta.

Varma voi kerätä, käsitellä ja analysoida tietoja sivujen käytöstä, liikenteestä, tapahtumista ja muista sivuihin liittyvistä tilastotiedoista. Varma voi myös hankkia tällaista tietoa luotettavilta kolmansilta tahoilta. Tällaista tietoa ei voida palauttaa yksittäistä tunnistettavaa henkilöä koskevaksi.

Sähköposti

Avoimessa tietoverkossa lähetettyjen sähköpostiviestien luottamuksellisuutta ei voida taata. Käyttäjien tulee välttää henkilötietojen tai muiden luottamuksellisten viestien välittämistä Varmalle sähköpostitse.
Varmalla on oikeus käyttäjän pyynnöstä toimittaa sähköpostin välityksellä tietoja käyttäjän määrittelemään sähköpostiosoitteeseen. Varma ei vastaa avoimessa tietoverkossa lähetetyistä viesteistä aiheutuvista vahingoista.

Varman ylläpitämien sähköisten vakuutuskansioiden kautta lähetetyt viestit ovat SSL-suojattu.

Valvontaviranomainen

Finanssivalvonta valvoo Varman vakuutustoimintaa. Yhteistiedot ovat: Finanssivalvonta, Snellmaninkatu 6 ja Mikonkatu 8, PL 103, 00101 Helsinki. Puhelin 010 831 51.

Sovellettava laki

Näihin ehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

Varma.fi - Tekniset suositukset palvelun käytölle

Sopivat selainversiot

Palvelumme on suunniteltu Internet Explorer -selaimen 7.0-versiolle ja Firefox 3.0-versiolle tai näitä uudemmille selaimille. Vanhemmilla selainversioilla kaikki toiminnot eivät ole käytettävissä ja sivujen ulkoasu saattaa poiketa optimoidusta.

Selaimen asetukset

Web-palvelumme hyödyntävät Cookie- eli eväste- ja JavaScript-tekniikkaa, joten selaimen on sallittava sekä Cookieiden että JavaScriptin käyttö. Sivustollamme on käytetty myös Flash-tekniikkaa, joten tarkistathan, että selaimesi sallii Flashin käytön. Voit tarkistaa JavaScript-tuen ja evästeiden päällä olon sekä Flash-objektien käytön käyttämäsi selaimen Työkalut (Tools)-valikosta.

Tarvittavat ohjelmat sivujen käyttöä varten

Adobe Acrobat Reader
Pdf-muodossa olevien asiakirjojen lukua varten tarvitset Adobe Acrobat Reader -ohjelman. Voit hakea sen ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Flash
Flash-muodossa olevien laskurien ja kuvituksen katselua varten tarvitset Flash Player 9 -ohjelman. Voit hakea sen ilmaiseksi Adoben kotisivuilta.

Word Viewer-, Excel Viewer- ja PowerPoint Viewer-ohjelmat
Asiakirjojen lukua varten käytössäsi pitää olla Microsoft Officen Word-, Excel- ja PowerPoint-ohjelmat. Jos sinulla ei ole Word-, Excel- ja PowerPoint-ohjelmia, tarvitset asiakirjojen lukemista ja tulostamista varten Microsoft Word Viewer 97-2003-, Excel Viewer 97-2003- ja PowerPoint Viewer 97-2003 -ohjelmat. Voit hakea nämä ohjelmat ilmaiseksi Microsoftin kotisivuilta seuraavista linkeistä:

Word Viewer 97-2003
Excel Viewer 97-2003
PowerPoint Viewer 97-2003