Varma - Vuosikertomus 2012

Avainluvut 2012

Varma hoitaa eläketurvan toimeenpanotehtäväänsä tehokkaasti. Toiminnan tehokkuus koituu asiakkaittemme hyväksi asiakashyvityksinä. Vuonna 2012 asiakashyvityksiä varten siirrettiin 78 (73) miljoonaa euroa ositettuun lisävakuutusvastuuseen. Hyvityssiirto on noin 0,4 (0,4) prosenttia vakuutettujen arvioidusta palkkasummasta.

Varman sijoitusten arvo nousi vuoden aikana, ja niiden tuotto oli 2,5 (-0,7) miljardia euroa. Sijoitusten kokonaistuotto oli 7,7 (-2,1) prosenttia. Varman vakuutusmaksutulo ja maksetut eläkkeet nousivat.

Tunnuslukuja emoyhtiöstä
20122011
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 230,73 976,6
Eläkkeensaajille maksetut eläkkeet, milj. € 1) 4 500,54 194,0
TyEL-vakuutetut 31.12.498 500498 400
YEL-vakuutukset41 28041 940
Eläkkeensaajat331 400330 000
Sijoitukset, milj. €34 406,031 852,1
Sijoitustuotot, milj. €2 492,3-711,0
Sitoutuneen pääoman tuotto, %7,7-2,1
Kokonaistulos, milj. €1201,4-1 377,7
Hoitokustannustulos, milj. €21,235,3
Liikekulut hoitokustannustulosta, %8473,0
Siirto asiakashyvityksiin, milj. €78,073,0
% TyEL-palkkasummasta0,40,4
Vastuuvelka, milj. €29 766,628 965,5
Toimintapääoma, milj. €7 716,36 520,4
Toimintapääoma/vastuuvelka, % 2) 28,024,8
Toimintapääoma/vakavaraisuusraja2,42,5
Emoyhtiön henkilöstö 31.12.567580
1)Ennen saatujen vastuunjakokorvausten vähentämistä
2)Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta