Varma - Vuosikertomus 2012

Vuosi 2012 lyhyesti

Varman vakavaraisuus vahvistui vuoden aikana selvästi ja on työeläkealan vahvin. Sijoitusten kokonaistuotto oli hyvä, ja erityisen hyvin tuottivat kotimaiset osakkeet.

Vuosi 2012 kulki talouskriisin akuutista tilasta suvantovaiheeseen. Keskuspankkien toimenpiteet lisäsivät sijoittajien luottamusta markkinoihin, ja osakekurssit vahvistuivat. Korkotaso oli ennätyksellisen alhainen.

Keskityimme vakavaraisuuden vaalimiseen

Varman päätavoite oli sijoitustoiminnan onnistuminen vaativassa markkinatilanteessa, ja aktiivinen riskienhallinta ja sijoitusten turvaavuus korostuivat. Vakavaraisuutemme vahvistui tasaisesti ja oli 7 716 (6 520) miljoonaa euroa eli 28,0 (24,8) prosenttia vastuuvelasta. Vakavaraisuusrajaan verrattuna toimintapääoma oli 2,4-kertainen (2,5) eli vahvalla tasolla.

Varman sijoitusten arvo oli 34,4 (31,9) miljardia euroa. Kaikki omaisuusluokat antoivat positiivisen tuoton, yhteensä 7,7 (-2,1) prosenttia. Sijoitussalkussa korkosijoitusten osuus pieneni ja osakkeiden ja muiden sijoitusten osuus kasvoi. Parhaiten tuottivat kotimaiset osakkeet. Varma on merkittävä kotimainen sijoittaja, ja sijoituksistamme 12,8 miljardia euroa on sijoitettu eri muodoissa Suomeen.

Lue lisää Varman sijoitustoiminnasta Sijoitusvuosi 2012 -osiosta.

Toiminnan tehokkuus korostuu

Varman liikekulutehokkuus oli hyvällä tasolla. Liikekuluja kasvattivat merkittävät panostukset eläkehakemusten käsittelyjärjestelmän uudistamiseen. Varma panostaa toiminnan tehokkuuteen, mikä koituu asiakkaittemme hyväksi asiakashyvityksinä. Asiakashyvityksiin varasimme 78 (73) miljoonaa euroa eli noin 0,4 (0,4) prosenttia vakuutettujen palkkasummasta.

Yhtiön vakuutusmaksutulo oli 4 230 (3 977) miljoonaa euroa. Vuoden päättyessä Varmassa oli vakuutettuna noin 539 700 (540 300) henkilöä. Maksoimme eläkkeitä 4 500 (4 194) miljoonaa euroa. Eläkkeensaajien määrä kasvoi, ja vuoden lopussa Varma maksoi eläkkeitä 331 400 (330 000) henkilölle.

Työeläkekuntoutus on vaihtoehto työkyvyttömyyseläkkeelle, ja kuntoutusten määrä kasvoi edelleen. Kuntoutustoimintamme on osoittautunut tulokselliseksi, sillä lähes kolme neljäsosaa Varman kautta kuntoutuneista jatkoi työelämässä kuntoutuksen jälkeen.