Varma - Vuosikertomus 2012

Vahva sijoitusvuosi epävarmassa taloustilanteessa

Sijoitusvuotta 2012 leimasivat osakekurssien nousu ja korkotason lasku jo ennestään poikkeuksellisen alhaiselta tasoltaan sekä Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien toimenpiteet markkinoiden vakauttamiseksi. Keskuspankkien toimet rauhoittivat markkinoita ja sijoituksellisesti vuosi oli hyvä, vaikka yleiseen taloustilanteeseen liittyy merkittävää epävarmuutta ja valtioiden velkaantumisen kasvua.

Varman sijoitusten arvo oli vuoden 2012 päättyessä 34,4 (31,9) miljardia euroa ja niiden tuotto 7,7 (-2,1) prosenttia. Sijoitustulos paransi Varman ennestään vahvaa vakavaraisuutta, joka muodostaa hyvän puskurin epävarmassa taloustilanteessa.

Varma2012_graafit_FIN_8.jpg

Sijoitusympäristö oli koko vuoden ajan haastava, ja sitä leimasi erityisesti euroalueeseen liittyvä epävarmuus. Alkuvuodesta osakekurssit vahvistuivat mutta laskivat jyrkästi kesään mennessä, kun Euroopan velkariisi kärjistyi ja huoli maailmantalouden kasvusta lisääntyi.

Euroopan keskuspankki laski heinäkuussa ohjauskorkonsa historiallisen alas 0,75 prosenttiin ja julkisti elokuussa ohjelman, jonka mukaisesti se voi ostaa rajatta kriisimaiden velkakirjoja tiettyjen ehtojen täyttyessä. Yhdysvaltain keskuspankki puolestaan ilmoitti asuntoluottosidonnaisten velkakirjojen osto-ohjelmasta työllisyyden parantamiseksi ja tavoitteestaan pitää korot nollassa vielä pitkään.

Keskuspankkien toimenpiteet lisäsivät sijoittajien riskinottohalukkuutta, ja vuoden toisella puoliskolla osakekurssit nousivat voimakkaasti. Korkotason lasku ja yrityslainojen riskimarginaalien kaventuminen puolestaan paransivat korkosijoitusten tuottoja.

Sijoitusmarkkinoiden positiivinen kehitys erosi selvästi reaalitalouden tapahtumista. Suomessa ja Euroopassa ajauduttiin taantumaan bruttokansantuotteen laskiessa kahtena vuosineljänneksenä peräkkäin. Myös vuoden 2013 kasvuennusteita reivattiin alaspäin. Kotimaiset yritykset ilmoittivat vuoden aikana merkittävistä irtisanomisista ja lomautuksista. Lisäksi investointien määrä oli vähäinen. Euroopan ja Yhdysvaltain velkaongelmiin ei vuoden aikana löydetty kestävää rakenteellista ratkaisua.

Vuonna 2012 Varman sijoitustoiminnan painopiste oli edelleen aktiivisessa riskienhallinnassa, ja sijoitusten turvaavuus korostui. Keskeisenä tavoitteena oli vahvan vakavaraisuusaseman säilyttäminen epävarmassa markkinatilanteessa. Vuoden aikana Varma pienensi korkosijoitustensa osuutta; osakkeiden ja muiden sijoitusten osuutta vastaavasti kasvatettiin.

Tuottokehityksen ansiosta vakavaraisuus vahvistui 28,0 (24,8) prosenttiin. Varma jatkoi finanssikriisin alkamisesta lähtien noudattamaansa tasaisen tuottokertymän ja laajan hajautuksen strategiaa. Tämän vuoksi yrityslainamarkkinoiden poikkeuksellisen vahva kehitys ei heijastunut täysimääräisesti Varman sijoitustulokseen.

Positiivinen tuloskehitys kaikissa omaisuusluokissa

Varman sijoitusten kokonaistuotto oli 7,7 (-2,1) prosenttia. Parhaiten tuottivat osakesijoitukset, yhtiöt jakoivat hyviä osinkoja, ja kurssitaso vahvistui. Myös korkosijoitusten, kiinteistöjen ja muiden sijoitusten tuotto oli selkeästi positiivinen.

Varma2012_graafit_FIN_3.jpg

Varman sijoitusten viiden vuoden keskituotto oli 2,5 prosenttia ja kymmenen vuoden 5,5 prosenttia.

Varman 7,7 prosentin sijoitustuloksessa korkosijoitusten vaikutus oli 1,8, osakkeiden 4,5, kiinteistöjen 0,6 sekä muiden sijoitusten 0,8 prosenttiyksikköä.

Varma2012_graafit_FIN_12.jpg

Sijoitustoiminnassa korostuivat vahvan vakavaraisuusaseman turvaaminen, sijoitusten monipuolinen hajauttaminen ja vahva panostus riskienhallintaan. Sijoitusten riskienhallinnassa käytetään myös johdannaisia, erityisesti suojaustarkoituksessa ja salkun riskitason säätelyssä.

Varmalla on dollarimääräisiä sijoituksia erityisesti hedge-rahastoissa, osakkeissa ja pääomarahastoissa. Varman toimintapolitiikkana on lähtökohtaisesti suojata pääosa valuuttakurssiriskistä. Eurokriisin myötä valuuttapositiota pidettiin vuoden aikana normaalia enemmän avoimena. Valuuttatulos sisältyy eri omaisuusluokkien sijoitustuottoon.