Varma - Vuosikertomus 2012

Vakaa tuotto parhaista kiinteistökohteista

Taloustilanteen epävarmuus näkyi vuoden 2012 aikana kaikilla kiinteistömarkkinoiden osa-alueilla. Lukuun ottamatta muutamia merkittäviä vuoden aikana toteutuneita transaktioita markkinat pysyivät melko hiljaisena. Suomen kiinteistökaupan kokonaisvolyymi oli noin 2,1 miljardia euroa. Varma teki uusia kiinteistösijoituksia 125 miljoonan euron arvosta.

Varman kiinteistösijoitusten kokonaistuotto oli yhteensä 4,5 (6,4) prosenttia.

Varma2012_graafit_FIN_17.jpg

Markkinoilla toimineiden sijoittajien mielenkiinto kohdistui vähäriskisiin, vakaan vuokrakassavirran kohteisiin, jotka ovat myytävissä myös huonossa markkinasyklissä. Rahoitusta oli saatavissa vain kaikkein riskittömimpiin kohteisiin. Hyvien ja heikompien alueiden väliset erot korostuivat entisestään, ja Helsingin keskustassa sijaitsevien kohteiden arvostus kasvoi edelleen.

Vuoden 2012 aikana Varmalla oli rakenteilla yhteensä 450 uutta vuokra-asuntoa pääkaupunkiseudulle. Toimitilojen osalta painopiste siirtyi uudisrakentamisesta toimitilakohteiden kehittämiseen sekä ylläpito- ja peruskorjausrakentamiseen.

Varma myi vuoden 2012 aikana yhteensä 14 kiinteistökohdetta. Myydyt kohteet sijaitsevat pääasiassa pääkaupunkiseudun ulkopuolella.

Vuonna 2012 tehtyjen, suoraan omistetun kiinteistöomaisuuden käypien arvojen muutosten vaikutus oli yhteensä -33 miljoonaa euroa. Varman suoraan omistetun kiinteistökannan markkina-arvo oli vuoden lopussa noin 4,0 miljardia euroa. Suorien kiinteistösijoitusten sitoutuneen pääoman tuotto oli 4,6 (5,9) prosenttia. Salkun arvoon ja kokonaistuottoon vaikuttivat tehdyt käypien arvojen muutokset sekä kohteiden myynnit.

Varma teki uusia sijoitussitoumuksia kolmeen kotimaiseen kiinteistöpääomarahastoon yhteensä 100 miljoonan euron arvosta. Rahastomuotoisten kiinteistösijoitusten arvo oli vuoden lopussa 503 miljoonaa euroa ja tuotto 3,1 (11,2) prosenttia.