Varma - Vuosikertomus 2012

Tasainen tuotto muista sijoituksista

Muiden sijoitusten osuus Varman sijoituksista oli 16 (14) prosenttia. Ne koostuvat hedge-rahastoista, 11 prosenttia, inflaatiosijoituksista, 5 prosenttia, sekä pienehköstä hyödykepositiosta. Sijoitukset tuottivat 6,0 (4,5) prosenttia.

Hedge-rahastosijoitusten tuotto oli 6,8 (3,5) prosenttia ja selkeästi hedge-indeksejä parempi. Tuottoa kertyi tasaisesti, ja sen heilunta oli vähäistä. Sijoitukset hedge-rahastoihin ovat lähes kokonaisuudessaan dollarimääräisiä. Euron kurssimuutokset hieman pienensivät tuottoa; valuuttamuutoksista puhdistettuna hedge-rahastojen tuotto oli 8,1 prosenttia.

Inflaatiosijoitukset sisältävät hyvän luottokelpoisuuden saaneiden valtioiden liikkeelle laskemia, inflaatioon sidottuja joukkovelkakirjalainoja. Niiden tuotto oli 6,0 (10,9) prosenttia. Tuottoon vaikuttivat reaalikorkojen lasku ja inflaation pysyminen vallinnutta korkotasoa korkeampana.

Muiden sijoitusten omaisuusluokka tarjosi kokonaisuudessaan vuoden 2012 aikana tuotto- ja hajautushyötyjä riskitason säilyessä matalana.