Varma - Vuosikertomus 2012

Osakesijoitukset olivat vahvin omaisuusluokka

Osakesijoitukset tuottivat omaisuusluokista parhaiten. Niiden osuus Varman sijoitusomaisuudesta oli 34 (31) prosenttia, ja niiden tuotto oli 14,5 (-13,0) prosenttia. Osakesijoitukset koostuvat noteeratuista osakkeista (25 prosenttia), pääomasijoituksista (7 prosenttia) ja noteeraamattomista osakkeista (2 prosenttia).

Varma2012_graafit_FIN_16.jpg

Noteerattujen osakkeiden tuottokehitys oli erittäin hyvä. Pörssiyhtiöt jakoivat korkeita osinkoja, ja kurssitaso nousi vuoden aikana. Noteerattujen osakkeiden tuotto nousi 14,9 (-18,9) prosenttiin.

Osakekurssit nousivat selvästi kaikilla päämarkkinoilla. Parhaiten salkussa tuottivat suomalaiset osakkeet, 21,3 (-22,2) prosenttia. Erityisen vahvaa oli Varman merkittävimmän omistuksen Sampo Oyj:n kehitys vuosituoton ollessa 35 prosenttia.

Osakekurssit heiluivat voimakkaasti vuoden aikana. Suomessa ja Euroopassa kurssit laskivat kesään mennessä alkuvuoden tasoa matalammiksi mutta nousivat jyrkästi loppuvuodesta Euroopan ja Yhdysvaltain keskuspankkien voimakkaiden elvytystoimien myötä. Kurssikehitys oli Yhdysvalloissa samantyyppinen, joskin alkuvuoden pudotus oli maltillisempaa.

Talousympäristön näkökulmasta osakemarkkinoiden näkymät ovat haastavat. Matala, lähes nollan korkotaso kuitenkin parantaa osakkeiden tuottopotentiaalia. Vakavaraisten pörssiyhtiöiden osinkotuotto on korkotasoon nähden houkutteleva.

Varman noteeratuista osakesijoituksista kotimaisten osakkeiden osuus oli vuoden päättyessä 50 prosenttia. Eurooppalaisten osuus oli 22 prosenttia, yhdysvaltalaisten 15 ja muiden alueiden 13 prosenttia. Kotimaisten osakkeiden korkean osuuden vastapainona Varma on hajauttanut sijoituksiaan laajasti Suomen ulkopuolelle paitsi kansainvälisiin osakkeisiin myös pääomasijoituksiin, hedge-rahastoihin ja yrityslainoihin.

Varma2012_graafit_FIN_15.jpg

Hyvä tuotto pääomasijoituksista ja noteeraamattomista osakkeista

Myös pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet tuottivat hyvin. Pääomasijoitukset (private equity) tuottivat 13,0 (9,6) ja noteeraamattomat osakkeet 15,5 (20,7) prosenttia.

Pääomasijoituksista lähes puolet on sijoitettu Yhdysvaltoihin ja muu osa pääosin Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Arvokehitys oli vahvaa kaikilla alueilla. Pörssikurssien nousu ja pääomarahastojen salkkuyhtiöiden positiivinen tuloskehitys heijastuivat hyvinä tuottoina. Yhdysvalloissa aktiviteetti rahoitus- ja yrityskauppamarkkinoilla oli vilkasta, ja sieltä saatiin paljon pääomanpalautuksia.

Noteeraamattomiin osakkeisiin sisältyvät Varman omistukset asuntokiinteistöjä omistavissa SATO Oyj:ssä ja VVO-yhtymä Oyj:ssä, joiden kehitys oli osingonjaon ja arvonnousun ansiosta vakaata.

Noteeraamattomiin osakkeisiin lukeutuu myös pääomarahastojen kanssa tehtyjä rinnakkaissijoituksia, jotka tuottivat erittäin hyvin, kuten Ziggo N.V., joka listautui Hollannin pörssiin, ja United Coffee, joka myytiin yrityskaupalla.

Pääomasijoitukset ja noteeraamattomat osakkeet muodostavat pitkäjänteisen omaisuusluokan, ja niiden pitkäaikainen tuotto on ollut erittäin hyvä.

15 suurinta osakesijoitusta, omistus
milj. €
Sampo Oyj1 161
Wärtsilä Oyj Abp335
SATO Oyj278
Nokian Renkaat Oyj270
Nordea Bank AB220
Nokia Oyj214
Elisa Oyj154
YIT Oyj148
Kemira Oyj136
Fortum Oyj108
Sponda Oyj105
KONE Oyj97
Outotec Oyj93
Metso Oyj93
Amer Sports Oyj93