Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä

Varman sijoitusten arvo oli 34,4 miljardia euroa. Kaikki omaisuusluokat antoivat positiivisen tuoton, yhteensä 7,7 prosenttia. Korkosijoitusten osuus sijoitussalkussa pieneni ja osakkeiden ja muiden sijoitusten osuus kasvoi.

Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä 2012
Riski-Riski-24 kkModi-
jakaumajakaumaTuotto-%Tuotto-%Volati-fioitu
milj. €, käyvin arvoin31.12.12%31.12.11%31.12.1231.12.11liteettiduraatio
Korkosijoitukset12 575,836,613 151,441,34,44,2
Lainasaamiset2 441,07,12 947,89,33,23,9
OECD/ETA-julkisyhteisöjen joukkovelkakirjalainat4 052,211,85 593,117,63,65,12,8 1)4,3 2)
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat5 347,415,53 030,99,58,14,9
Muut rahoitusmarkkina-välineet ja talletukset735,22,11 579,55,00,71,0
Osakesijoitukset11 726,934,19 728,030,514,5-13,0
Noteeratut osakkeet8 566,624,96 883,421,614,9-18,917,1
Pääomasijoitukset2 394,37,02 099,16,613,09,6
Noteeraamattomat osakkeet766,12,2745,62,315,520,7
Kiinteistösijoitukset4 463,513,04 447,214,04,56,4
Suorat kiinteistösijoitukset3 960,611,53 975,012,54,65,9
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset502,91,5472,31,53,111,2
Muut sijoitukset5 640,016,44 525,514,26,04,5
Hedge-rahastosijoitukset3 779,411,03 571,511,26,83,52,6
Hyödykesijoitukset289,40,8112,90,4
Muut sijoitukset1 571,14,6841,12,66,010,9
34 406,1100,031 852,1100,07,7-2,14,2
1)Volatiliteetti on laskettu kaikista (ei pelkästään julkisyhteisöjen) joukkovelkakirjalainoista
2)Kaikkien joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio