Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitamme vastuullisesti

Varman omistajapolitiikka tukee yhteiskuntavastuullisten arvojen edistämistä yhtiöiden toiminnassa. Tavoitteenamme on sijoittaa yrityksiin, jotka toimivat ihmisarvoa kunnioittavalla tavalla, tuntevat yhteiskunnallisen ja työolosuhteisiin liittyvän vastuunsa toiminnassaan sekä ottavat huomioon ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat.

Periaatteet kattavat koko sijoitusomaisuuden, ja soveltamisessa huomioidaan kunkin omaisuusluokan ominaispiirteet. Esimerkiksi suorissa osakesijoituksissa voimme keskittyä yritysten toiminnan analysointiin vastuullisuusnäkökulmasta, kun taas rahastosijoituksissa etusijalla on se, miten rahaston sijoituspolitiikassa ja -prosesseissa huomioidaan vastuullisuusperiaatteet.

Ulkopuolinen palveluntarjoaja, ruotsalainen GES Investment Services tarkastaa Varman noteeratut osakesijoitukset ja yrityslainat säännöllisesti. Tarkastus selvittää, noudattavatko yhtiöt toiminnassaan paikallisen lainsäädännön lisäksi kansainvälisiä normeja ja sopimuksia. Kansainvälisiin normeihin kuuluvat muun muassa YK:n yritysvastuualoite Global Compact, ILOn työelämän perusoikeudet sekä OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille. Mikäli sijoituskohde ei täytä Varman kriteerejä, selvitämme tilannetta tarkemmin. Pyrimme joko vaikuttamaan yrityksen toimintaan tai realisoimme sijoituksen. Tällöin sijoitamme varat saman toimialan yritykseen, joka hoitaa yhteiskuntavastuunsa hyvin.

Varma on pitkään tehnyt työtä sijoitustoimintansa vastuullisuuden kehittämiseksi. Olemme allekirjoittaneet YK:n vastuullisen sijoittamisen periaatteet ja olemme myös FINSIF ry:n jäsen. FINSIF on suomalaisten sijoittajien ja sijoituspalveluyritysten perustama yhdistys, jonka tavoitteena on edistää vastuullista sijoittamista Suomessa.