Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitukset riskin mukaan ryhmiteltynä
Perus-Riski-Riski-Tuotto-Tuotto-24 kkModi-
jakaumajakaumajakauma%%Volati-fioitu
milj. €, käyvin arvoin31.12.12%31.12.12%31.12.11%31.12.1231.12.11liteettiduraatio
Korkosijoitukset13 035,537,912 575,836,613 151,441,34,44,2
Lainasaamiset2 441,07,12 441,07,12 947,89,33,23,9
OECD/ETA-
julkisyhteisöjen
joukkovelkakirjalainat
4 102,911,94 052,211,85 593,117,63,65,12,8 1)4,3 2)
Muiden yhteisöjen joukkovelkakirjalainat4 958,114,45 347,415,53 030,99,58,14,9
Muut rahoitusmarkkina-
välineet ja talletukset
1 533,54,5735,22,11 579,55,00,71,0
Osakesijoitukset11 554,133,611 726,934,19 728,030,514,5-13,0
Noteeratut osakkeet8 393,824,48 566,624,96 883,421,614,9-18,917,1
Pääomasijoitukset2 394,37,02 394,37,02 099,16,613,09,6
Noteeraamattomat osakkeet766,12,2766,12,2745,62,315,520,7
Kiinteistösijoitukset4 463,513,04 463,513,04 447,214,04,56,4
Suorat kiinteistösijoitukset3 960,611,53 960,611,53 975,012,54,65,9
Kiinteistösijoitusrahastot ja yhteissijoitukset502,91,5502,91,5472,31,53,111,2
Muut sijoitukset5 353,015,65 640,016,44 525,514,26,04,5
Hedge-rahastosijoitukset3 779,411,03 779,411,03 571,511,26,83,52,6
Hyödykesijoitukset2,50,0289,40,8112,90,4
Muut sijoitukset1 571,14,61 571,14,6841,12,66,010,9
34 406,1100,034 406,1100,031 852,1100,07,7-2,14,2
1)Volatiliteetti on laskettu kaikista (ei pelkästään julkisyhteisöjen) joukkovelkakirjalainoista
2)Kaikkien joukkovelkakirjalainojen modifioitu duraatio