Varma - Vuosikertomus 2012

Taseen liitetiedot
10. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero, emoyhtiö
JäljelläJäljellä
olevaKirjan-olevaKirjan-
hankinta-pito-Käypähankinta-pito-Käypä
menoarvoarvomenoarvoarvo
31.12., milj. €201220122012201120112011
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt477,3493,9678,4505,5522,1696,7
Konserniyhtiöosakkeet1 604,31 604,32 226,91 488,71 488,72 053,3
Muut kiinteistöosakkeet27,927,931,029,729,732,8
Lainasaamiset konserniyrityksiltä982,6982,6982,6909,2909,2909,2
Saamiset kiinteistöyhtiöiltä47,047,047,0291,4291,4291,4
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet4,34,34,34,34,34,3
Lainasaamiset
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja osuudet185,5185,5364,5175,5175,5325,8
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet12 541,812 541,816 043,911 081,911 081,913 410,9
Rahoitusmarkkinavälineet10 255,010 255,011 172,410 477,210 477,211 067,8
Kiinnelainasaamiset439,5439,5439,5611,5611,5611,5
Muut lainasaamiset1 935,81 935,81 937,52 248,92 248,92 250,1
Talletukset65,065,065,0
Muut sijoitukset-9,6-9,611,7-4,4-4,4-0,8
28 491,328 507,933 939,627 884,627 901,131 717,9
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta-161,4-106,7
Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia16,616,6
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)5 431,73 816,7