Varma - Vuosikertomus 2012

11. Sijoitusten käypä arvo ja arvostusero, konserni
JäljelläJäljellä
olevaKirjan-olevaKirjan-
hankinta-pito-Käypähankinta-pito-Käypä
menoarvoarvomenoarvoarvo
31.12., milj. €201220122012201120112011
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt3 020,73 037,33 987,93 101,53 118,03 944,0
Muut kiinteistöosakkeet27,927,931,031,331,332,8
Saamiset kiinteistöyhtiöiltä
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet0,70,70,90,80,80,9
Lainasaamiset
Sijoitukset osakkuusyrityksissä
Osakkeet ja osuudet217,3217,3364,5206,7206,7325,8
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet12 556,912 556,916 059,011 097,011 097,013 425,9
Rahoitusmarkkinavälineet10 255,010 255,011 172,410 477,210 477,211 067,8
Kiinnelainasaamiset439,5439,5439,5611,5611,5611,5
Muut lainasaamiset1 935,81 935,81 937,52 248,92 248,92 250,1
Talletukset65,065,065,0
Muut sijoitukset-9,6-9,611,7-4,4-4,4-0,8
28 444,128 460,734 004,427 835,527 852,131 723,0
Rahoitusmarkkinavälineiden jäljellä oleva hankintameno sisältää:
Korkotuotoiksi (+) tai niiden vähennykseksi (–) jaksotettua nimellisarvon ja hankintamenon erotusta-161,4-106,7
Kirjanpitoarvo sisältää
Tuloutettuja arvonkorotuksia16,616,6
Arvostusero (käyvän arvon ja kirjanpitoarvon erotus)5 543,73 870,9