Varma - Vuosikertomus 2012

13. Sijoitukset saman konsernin yrityksissä ja osakkuusyrityksissä, konserni
31.12.2012, milj. €
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä
Hankintameno 1.1.0,8
Vähennykset-0,0
Hankintameno 31.12.0,7
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä
Hankintameno 1.1.206,7
Lisäykset12,6
Vähennykset-2,0
Hankintameno 31.12.217,3
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä
OsuusOsuusKirjan-
kaikistakaikistapitoarvo
31.12.12Kotipaikkaosakkeistaäänistämilj. €
Tieto Esy OyHelsinki14,4 %50,1 %0,7
0,7
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä
OsuusOsuusKirjan-
kaikistakaikistapitoarvo
31.12.12Kotipaikkaosakkeistaäänistämilj. €
NV Kiinteistösijoitus OyHelsinki45,0 %45,0 %0,0
Realia Holding OyHelsinki20,6 %20,6 %6,2
SATO OyjHelsinki39,9 %39,9 %143,1
Technopolis OyjOulu24,1 %24,1 %59,3
VVT Kiinteistösijoitus OyHelsinki40,0 %40,0 %0,0
Vakuutusosakeyhtiö GarantiaHelsinki30,5 %30,5 %8,7
217,3
Asunto- ja kiinteistöyhtiöt21,6