Varma - Vuosikertomus 2012

14. Kiinteistösijoitusten muutokset
EmoyhtiöKonserni
EmoyhtiöLainasaamisetKonserniLainasaamiset
Kiinteistöt jasamanKiinteistöt jasaman
kiinteistö-konserninkiinteistö-konsernin
31.12.2012, milj. €osakkeetyrityksiltäosakkeetyrityksiltä
Hankintameno 1.1.2 360,81 202,34 164,4
Lisäykset210,3148,9127,9
Vähennykset-55,0-321,6-82,1
Hankintameno 31.12.2 516,11 029,64 210,1
Kertyneet poistot 1.1.-180,4-887,7
Myytyjen kohteiden kertyneet poistot5,419,6
Tilikauden poistot-18,8-102,3
Kertyneet poistot 31.12.-193,8-970,4
Arvonalentumiset 1.1.-158,2-137,6
Myytyjen kohteiden arvonalentumiset0,40,4
Tilikauden arvonalentumiset-55,6-53,9
Arvonalentumisten palautukset0,6
Arvonalentumiset 31.12.-212,8-191,1
Arvonkorotukset 1.1.16,616,6
Arvonkorotukset 31.12.16,616,6
Kirjanpitoarvo 31.12.2 126,11 029,63 065,2