Varma - Vuosikertomus 2012

15. Omassa käytössä olevat kiinteistösijoitukset
31.12.2012, milj. €EmoyhtiöKonserni
Jäljellä oleva hankintameno86,486,4
Kirjanpitoarvo86,486,4
Käypä arvo98,898,8