Varma - Vuosikertomus 2012

17. Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden muutokset, emoyhtiö
Aineettomat
hyödykkeet
Muut pitkä-AineellisetMuut
vaikutteisethyödykkeetaineelliset
31.12.2012, milj. €menotKalustohyödykkeetYhteensä
Hankintameno 1.1.45,67,70,854,1
Edellisenä vuonna loppuun poistetut-1,2-0,5-1,7
Lisäykset9,20,20,09,4
Vähennykset-0,0-0,0
Hankintameno 31.1253,67,40,961,9
Kertyneet poistot 1.1.-4,2-3,5-7,7
Edellisenä vuonna loppuun poistetut1,20,51,7
Tilikauden poistot-18,4-1,0-19,5
Kertyneet poistot 31.12.-21,5-4,0-25,5
Kirjanpitoarvo 31.12.201232,13,40,936,4
Kirjanpitoarvo 31.12.201141,44,30,846,5
Konsernin luvut ovat samat kuin emoyhtiöllä.