Varma - Vuosikertomus 2012

18. Muiden lainasaamisten erittely vakuuden mukaan
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2012201120122011
Pankkitakaus841,71 089,3841,71 089,3
Takausvakuutus337,2349,7337,2349,7
Muu vakuus756,9810,0756,9810,0
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä1 935,82 249,01 935,82 249,0