Varma - Vuosikertomus 2012

19. Eläkelainasaamisten yhteismäärä tase-erittäin
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2012201120122011
Kiinnelainasaamiset364,2514,6364,2514,6
Muut lainasaamiset1 157,01 424,81 157,01 424,8
Jäljellä oleva hankintameno yhteensä1 521,21 939,41 521,21 939,4