Varma - Vuosikertomus 2012

20. Lähipiirilainat
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2012201120122011
Konserniin kuuluville yhtiöille myönnetyt lainat982,6909,2
Laina-aika on pääsääntöisesti enintään 15 vuotta.
Lainojen korko on sidottu pääsääntöisesti kiinteään korkoon tai perustekorkoon.