Varma - Vuosikertomus 2012

21. Johdannaiset
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2012201120122011
Muut saamiset
Ennakkomaksut optiosopimuksista45,123,245,123,2
Siirtosaamiset
Korkosaamiset johdannaisista0,60,6
Muut velat
Ennakkomaksut optiosopimuksista6,510,96,510,9
Johdannaisten arvonmuutokset37,420,837,420,8
Siirtovelat
Korkovelat johdannaisista13,913,9