Varma - Vuosikertomus 2012

23. Vakuutustekninen vastuuvelka
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2012201120122011
Vakuutusmaksuvastuu
Vastaiset eläkkeet14 908,514 629,214 908,514 629,2
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 072,81 556,21 072,81 556,2
Ositettu lisävakuutusvastuu78,773,778,773,7
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu190,4-179,6190,4-179,6
Vakuutusmaksuvastuu yhteensä16 250,516 079,516 250,516 079,5
Korvausvastuu
Alkaneet eläkkeet12 408,611 765,912 408,611 765,9
Tasoitusmäärä1 107,61 120,21 107,61 120,2
Korvausvastuu yhteensä13 516,212 886,113 516,212 886,1
Vakuutustekninen vastuuvelka yhteensä29 766,628 965,629 766,628 965,6