Varma - Vuosikertomus 2012

24. Toimintapääoma, emoyhtiö
31.12., milj. €20122011
Oma pääoma97,493,8
Jaettavaksi esitetty takuupääoman korko-0,6-0,7
Omaisuuden käypien arvojen ja taseen kirjanpitoarvojen välinen arvostusero5 431,73 816,7
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 072,81 556,2
Aineettomat hyödykkeet-32,1-41,4
Tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettava osa1 147,01 095,7
7 716,36 520,4
Työeläkevakuutusyhtiölain 17 §:n toimintapääoman vähimmäismäärä 1)550,6526,0
Runsasvahinkoisten vuosien varalle vakuutustekniseen vastuuvelkaan sisältyvä tasoitusmäärä1 107,61 120,2
Työeläkevakuutusyhtiölain 16 §:n mukainen toimintapääoma esitettynä siten, että siihen ei sisälly tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavaa osaa6 569,35 424,7
Työeläkevakuutusyhtiön toimintapääoman vähimmäismäärä esitettynä ilman lain 853/2008 mukaisia väliaikaisia huojennuksia vuosille 2008–20122 249,71 808,5
1)Laskettuna lain 853/2008 6 §:n mukaisesti