Varma - Vuosikertomus 2012

26. Oma pääoma
EmoyhtiöKonserni
31.12. milj. €20122012
Takuupääoma11,911,9
Muut rahastot 1.1.76,676,6
Siirto vuoden 2011 voitosta4,34,3
Muut rahastot 31.12.80,880,8
Edellisten tilikausien voitto/tappio5,3-45,3
Siirto varmuusrahastoon-4,3-4,3
Jaettu takuupääoman korkona-0,7-0,7
Siirto hallituksen käyttövaroihin-0,1-0,1
0,3-50,2
Tilikauden voitto4,30,9
Oma pääoma yhteensä97,443,4