Varma - Vuosikertomus 2012

27. Oman pääoman jakautuminen ehdotetun voitonjaon jälkeen
Emoyhtiö
31.12. milj. €2012
Takuuosuuden omistajien osuus
Takuupääoma11,9
Ehdotettu voitonjako takuupääoman omistajille0,6
Vakuutuksenottajien osuus84,9
Yhteensä97,4