Varma - Vuosikertomus 2012

28. Voitonjakokelpoiset varat
Emoyhtiö
31.12. milj. €2012
Tilikauden voitto4,3
Muu oma pääoma
Muut rahastot80,8
Edellisten tilikausien voitto0,381,1
Voitonjakokelpoiset varat yhteensä85,5