Varma - Vuosikertomus 2012

31. Vakuudet ja vastuusitoumukset, emoyhtiö
31.12., milj. €20122011
Sijoitussitoumukset
Pääomarahastot3 196,41 034,6
Muut rahastot1 216,0352,8
Eläkevastuut
Yhtiön vastuulla olevat eläkesitoumukset1,01,2
Leasing- ja vuokravastuut
Seuraavana vuonna erääntyvät0,90,8
Myöhempinä vuosina erääntyvät1,10,7
Muut vastuusitoumukset
Keskinäisen työeläkevakuutusyhtiön Varman arvonlisäverovelvollisuusryhmään kuuluvat eFennia Oy, Eläkevakuutusosakeyhtiö Veritas, Fennia Varainhoito Oy, Keskinäinen vakuutusyhtiö Eläke-Fennia, Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia, Suomen Vahinkotarkastus SVT Oy, Tieto Esy Oy, Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja lisäksi edellä mainittujen yhtiöiden omistamat kiinteistöyhtiöt.
Ryhmän jäsenet ovat yhteisvastuullisesti vastuussa ryhmän tilitettävästä arvonlisäverosta5,96,1
Kiinteistösijoitusten arvonlisäverovähennysten tarkistusvastuu130,0144,6
Arvopaperilainaus
Joukkovelkakirjalainat
Nimellisarvo1 219,01 456,6
Jäljellä oleva hankintameno1 277,31 541,9
Käypä arvo1 352,61 625,5
Lainaksi annetut arvopaperit sisältyvät taseeseen. Lainaustoiminnan vastapuolena on säilytyspankki, Northern Trust Co. London, jolle lainaksiottajat asettavat vakuudet. Lainojen vakuutena on arvopapereita. Lainat ovat keskeytettävissä milloin tahansa.