Varma - Vuosikertomus 2012

2. Maksetut korvaukset
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Ensivakuutus
Maksettu eläkkeensaajille
TyEL:n mukainen perusvakuutus4 168,13 875,84 168,13 875,8
TEL:n mukainen lisäeläkevakuutus100,899,7100,899,7
YEL:n vähimmäisturvan mukainen vakuutus230,9218,0230,9218,0
YEL:n mukainen lisäeläkevakuutus0,60,50,60,5
4 500,54 194,04 500,54 194,0
Saatu vastuunjakokorvauksia 1)
TyEL-eläkkeet-151,7-74,2-151,7-74,2
YEL-eläkkeet-33,7-28,8-33,7-28,8
Osuus työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta ja palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta-141,7-154,7-141,7-154,7
YEL:n valtion osuus-5,7-11,5-5,7-11,5
VEKL:n valtion korvaus-0,1-0,1-0,1-0,1
-332,9-269,2-332,9-269,2
Jälleenvakuutus0,0-0,00,0-0,0
4 167,63 924,74 167,63 924,7
Korvaustoiminnon hoitokulut48,334,248,334,2
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut 2)6,57,76,57,7
Maksetut korvaukset ennen jälleenvakuuttajien osuutta4 222,53 966,64 222,53 966,6
Jälleenvakuuttajien osuus-0,1-0,2-0,1-0,2
Maksetut korvaukset yhteensä4 222,43 966,54 222,43 966,5
1)Maksettuihin/saatuihin vastuunjakokorvauksiin ei sisällytetä osuutta työttömyysvakuutusrahaston vakuutusmaksusta, palkattomien aikojen perusteella karttuneiden eläkeosien kustannustenjaosta, osuutta YEL:n valtion osuudesta eikä VEKL:n korvausta.
2)Vuosina 2000–2012 Varman vakuutusmaksutuloon sisältyvät työkyvyttömyysriskin hallintaosat olivat yhteensä 62 miljoonaa euroa, joista työhyvinvointihankkeisiin käytettiin osana korvauskuluja 96 prosenttia. Vuonna 2012 hallintaosat olivat 5,4 miljoonaa euroa ja siirto korvauskuluihin oli 6,5 miljoonaa euroa.