Varma - Vuosikertomus 2012

3. Sijoitustoiminnan nettotuoton erittely
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Sijoitustoiminnan tuotot
Tuotot sijoituksista saman konsernin yrityksiin
Osinkotuotot0,40,5
Korkotuotot0,00,0
0,40,50,0
Tuotot sijoituksista osakkuusyrityksiin
Osinkotuotot13,48,3
13,48,3
Tuotot kiinteistösijoituksista
Osinkotuotot0,1
Korkotuotot
Konserniyhtiöt42,140,1
Muut0,70,5
Muut tuotot298,1294,1322,2317,0
340,1334,3322,9317,4
Tuotot muista sijoituksista
Osinkotuotot421,8436,7421,9436,9
Korkotuotot365,2348,1365,2348,1
Muut tuotot602,91 307,4602,91 307,4
1 389,92 092,31 390,02 092,4
1 743,92 435,31 712,92 409,9
Arvonalentumisten palautukset326,7163,6326,7163,6
Myyntivoitot1 365,11 477,31 364,61 485,8
Yhteensä3 435,74 076,33 404,24 059,3
Sijoitustoiminnan kulut
Kulut kiinteistösijoituksista-183,0-176,2-88,0-84,4
Kulut muista sijoituksista-943,6-1 177,9-943,6-1 177,9
Korkokulut-0,7-1,5-0,7-1,5
-1 127,3-1 355,6-1 032,4-1 263,7
Arvonalentumiset ja poistot
Arvonalentumiset-490,3-915,0-485,2-905,1
Rakennusten suunnitelmapoistot-18,8-20,1-109,7-108,8
-509,1-935,1-594,9-1 013,8
Myyntitappiot-925,7-1 836,0-925,7-1 836,0
Yhteensä-2 562,2-4 126,6-2 553,0-4 113,5
Sijoitustoiminnan nettotuotto tuloslaskelmassa873,5-50,4851,2-54,2