Varma - Vuosikertomus 2012

4. Tuloslaskelman erä "Liikekulut"
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Vakuutusten hankintamenot
Ensivakuutuksen palkkiot1,51,91,51,9
Muut vakuutusten hankintamenot8,96,08,96,0
10,37,910,37,9
Vakuutusten hoitokulut36,335,136,335,1
Hallintokulut
Lakisääteiset maksut
ETK:n kustannusosuus8,311,48,311,4
Oikeushallintomaksu1,10,91,10,9
Finanssivalvonnan valvontamaksu0,60,70,60,7
10,013,010,013,0
Muut hallintokulut15,416,115,416,1
72,072,172,072,1