Varma - Vuosikertomus 2012

5. Kokonaisliikekulut toiminnoittain
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Maksetut korvaukset
Korvaustoiminnon hoitokulut48,334,248,334,2
Työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokulut6,57,76,57,7
54,841,954,841,9
Liikekulut72,072,172,072,1
Sijoitustoiminnan hoitokulut
Kulut kiinteistösijoituksista5,15,95,15,9
Kulut muista sijoituksista16,716,016,716,0
21,821,921,821,9
Kokonaisliikekulut yhteensä148,7135,9148,7135,9