Varma - Vuosikertomus 2012

6. Henkilöstökulut
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Palkat ja palkkiot37,039,537,039,5
Eläkekulut6,77,06,77,0
Muut henkilösivukulut4,65,04,65,0
Yhteensä48,351,648,351,6