Varma - Vuosikertomus 2012

8. Tilintarkastajien palkkiot
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
KPMG Oy Ab
Tilintarkastuspalkkiot0,20,20,20,2
Veroneuvonta0,00,10,00,1
Muut palkkiot0,10,10,10,1
Muut yhteisöt
Veroneuvonta0,00,10,00,1