Varma - Vuosikertomus 2012

Hoitokustannustulos
milj. €20122011201020092008
Vakuutusmaksun hoitokustannusosat125,4122,2123,0110,2113,5
Korvausratkaisuista aiheutuvien liikekulujen kattamiseen käytettävissä olevat maksuosat5,85,54,94,64,5
Muut tuotot0,40,81,21,01,1
Hoitokustannustulo yhteensä131,5128,5129,0115,8119,1
Toimintokohtaiset liikekulut 1)-110,3-93,2-93,7-93,1-82,5
Liikekulut yhteensä-110,3-93,2-93,7-93,1-82,5
Hoitokustannustulos21,235,335,422,736,6
Liikekulut % hoitokustannustulosta8473738069

1) Ilman sijoitustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnan liikekuluja ja lakisääteisiä maksuja 

 

Työkyvyn ylläpitotoiminta
31.12., milj. €20122011201020092008
Vakuutusmaksutulo; työkyvyttömyysriskin hallintaosa5,45,35,04,14,1
Korvauskulut; työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut6,57,76,03,94,3
Työkyvyn ylläpitotoiminnan hoitokulut/ Työkyvyttömyysriskin hallintaosa, %121,9144,9120,196,0104,2