Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitusjakauma käyvin arvoin
20122011201020092008
milj. €%milj. €%milj. €%milj. €%milj. €%
Lainasaamiset 1) 2 394,27,02 888,29,13 678,811,13 476,511,62 424,99,9
Joukkovelkakirjalainat 1) 2)10 670,631,09 485,429,87 092,621,49 150,130,68 708,535,4
sisältää korkorahastoja577,3100,768,799,6114,4
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 1) 2) 3) 1 533,54,51 873,15,91 083,13,31 715,65,72 038,28,3
sisältää korkorahastoja0,00,00,00,00,0
Osakkeet ja osuudet14 835,443,112 727,140,016 703,250,311 067,837,07 640,531,1
Kiinteistösijoitukset 4)4 960,714,44 877,615,34 646,114,04 518,515,13 772,815,3
sisältää sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä1 000,1902,7700,8594,1512,2
Muut sijoitukset11,70,00,70,0-13,90,00,00,00,20,0
Sijoitukset yhteensä34 406,1100,031 852,1100,033 189,8100,029 928,5100,024 585,2100,0
Jvk-salkun modifioitu duraatio4,3
1)Sisältää kertyneet korot
2)Korkorahastoista pitkän koron rahastot sisältyvät joukkovelkakirjalainoihin ja lyhyen koron rahastot muihin rahoitusmarkkinavälineisiin
3)Sisältää taseen sijoituksiin kuuluvat talletukset
4)Sisältää niiden sijoitusrahastojen osuudet ja sijoitukset niihin rinnastettaviin yhteissijoitusyrityksiin, jotka sijoittavat kiinteistöihin ja kiinteistöyhteisöihin