Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin
TuottoTuottoTuottoTuottoTuotto
sitoutu-sitoutu-sitoutu-sitoutu-sitoutu-
SijoitustenSitoutunutneelleneelleneelleneelleneelle
netto-pää-pää-pää-pää-pää-pää-
tuotot 1)oma 2)omalleomalleomalleomalleomalle
milj. €milj. €%%%%%
2012201220122011201020092008
Lainasaamiset82,92 689,53,13,70,73,24,3
Joukkovelkakirjalainat 3)567,910 076,45,65,66,711,31,8
josta korkorahastoja30,4249,212,215,745,540,7-15,6
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset 3)12,81 736,40,71,12,14,78,1
Osakkeet ja osuudet1 602,913 103,512,2-9,819,430,0-33,9
Kiinteistösijoitukset 4) 263,44 844,15,46,23,62,72,5
josta sijoitusrahastoja ja yhteissijoitusyrityksiä81,9925,68,97,95,8-12,5-29,8
Muut sijoitukset-15,70,7
Sijoitukset yhteensä2 514,232 450,67,7-2,111,014,1-15,1
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut-21,813,1
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin 1)2 492,432 463,77,7-2,111,014,1-15,2
1)Sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin = Raportointikauden lopun ja alun markkina-arvojen muutos - kauden aikana tapahtuneet kassavirrat. Kassavirralla tarkoitetaan ostojen/kulujen ja myyntien/tuottojen erotusta.
2)Sitoutunut pääoma = Markkina-arvo raportointikauden alussa + päivittäin/kuukausittain aikapainotetut kassavirrat.
3)Sisältää ko. sijoituksiin tilastoitavien korkorahastojen tuotot
4)Sisältää kiinteistösijoituksiin tilastoitavien sijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten tuotot