Varma - Vuosikertomus 2012

Sijoitustoiminnan tuottoerittely ja tulos
milj. €20122011201020092008
Suorat nettotuotot925,1921,0928,2794,21 149,7
Lainasaamiset115,3147,2157,9139,391,9
Joukkovelkakirjalainat239,6162,0263,0279,9417,1
Muut rahoitusmarkkinavälineet ja talletukset14,221,06,741,176,4
Osakkeet ja osuudet400,7432,7327,0178,6443,7
Kiinteistösijoitukset186,7181,2181,0153,6140,8
Muut sijoitukset-9,60,50,0
Sijoituslajeille kohdistamattomat tuotot, kulut ja liikekulut 1)-21,8-23,4-7,41,8-20,2
Arvonmuutokset kirjanpidossa 2)-47,7-967,4205,71 682,9-3 147,4
Osakkeet ja osuudet112,0-922,8293,91 478,2-2 975,9
Joukkovelkakirjalainat-78,2-46,5-44,5294,5-123,0
Kiinteistösijoitukset-60,19,2-28,5-90,4-121,2
Muut sijoitukset-21,4-7,4-15,20,772,7
Sijoitustoiminnan nettotuotot kirjanpidossa877,4-46,41 134,02 477,2-1 997,6
Arvostuserojen muutos 3)1 615,0-664,62 143,91 073,9-2 457,8
Osakkeet ja osuudet1 090,5-1 058,91 953,2608,7-2 409,4
Joukkovelkakirjalainat372,6291,6177,7419,4-113,2
Kiinteistösijoitukset136,8102,012,145,964,6
Muut sijoitukset15,20,70,80,00,2
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin2 492,4-711,03 277,83 551,1-4 455,4
Vastuuvelan tuottovaatimus 4)1 303,0667,11 403,91 400,1-137,4
Sijoitustoiminnan kirjanpidollinen tulos-425,6-713,5-269,91 077,1-1 860,2
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin1 189,4-1 378,11 873,92 151,0-4 318,0
Johdannaisten osuus sijoitustoiminnan nettotuotoista-213,0-340,8-536,6222,5382,5
1)Sisältää sellaiset tuloslaskelman korkoerät, joita ei kirjata sijoitustoiminnan tuottoihin.
2)Myyntivoitot ja tappiot sekä muut kirjanpidon arvonmuutokset
3)Taseen ulkopuoliset arvonmuutokset
4)Vuonna 2008 täydennyskerrointa vastaavaa korkovaatimusta ei lueta mukaan vastuuvelan tuottovaatimukseen