Varma - Vuosikertomus 2012

Tunnusluvut ja analyysit
Tiivistelmä
31.12., milj. €20122011201020092008
Vakuutusmaksutulo, milj. €4 230,73 976,63 735,23 399,73 431,0
Maksetut eläkkeet ja muut korvaukset, milj. € 1)4 167,53 924,63 652,93 265,92 998,1
Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin, milj. €2 492,4-711,03 277,83 551,1-4 455,4
tuotto sitoutuneelle pääomalle, %7,7-2,111,014,1-15,2
Liikevaihto, milj. €5 120,73 942,94 888,15 883,41 463,4
Kokonaisliikekulut, milj. €148,7135,9132,0126,6117,5
% liikevaihdosta2,93,42,72,28,0
Vakuutusmaksun hoitokustannusosalla katetut liikekulut110,393,293,793,182,5
% TyEL-palkka- ja YEL-työtulosummasta0,60,50,50,60,5
Kokonaistulos, milj. €1 201,4-1 377,72 054,42 185,3-4 207,4
Vastuuvelka, milj.€29 766,628 965,629 088,827 789,324 205,0
Toimintapääoma, milj. €7 716,36 520,47 912,96 017,13 698,0
% vastuuvelasta 2) 28,024,830,824,916,9
suhteessa vakavaraisuusrajaan2,42,52,32,82,8
Tasoitusvastuu, milj. €1 107,61 120,21 158,31 016,21 007,8
Eläkevarat , milj. € 3) 35 198,432 782,333 570,130 126,825 468,5
Siirto asiakashyvityksiin (%) TyEL-palkkasummasta0,40,40,50,40,2
TyEL-palkkasumma, milj. €17 706,117 324,616 495,315 152,715 873,7
YEL-työtulosumma, milj. €909,9880,0749,4732,6694,1
TyEL-vakuutuksia 4)27 60028 10028 30027 60027 400
TyEL-vakuutettuja498 500498 400488 300474 800480 200
YEL-vakuutuksia41 28041 94038 40038 30038 400
Eläkkeensaajia331 400330 000326 900322 900303 500
1)Tuloslaskelman maksetut korvaukset ilman korvaustoiminnan ja työkyvyn ylläpitotoiminnon hoitokuluja
2) Suhdeluku laskettu %:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta
3) Vastuuvelka + arvostuserot
4) Vakuutussopimuksen tehneiden työnantajien vakuutukset