Varma - Vuosikertomus 2012

Tulosanalyysi
31.12., milj. €20122011201020092008
Tuloksen synty
Vakuutusliikkeen tulos-9,2-35,0145,111,673,9
Sijoitustoiminnan tulos käyvin arvoin1 189,4-1 378,01 874,02 151,1-4 318,0
+ Sijoitustoiminnan nettotuotto käyvin arvoin2 492,4-711,03 277,83 551,1-4 455,4
- Vastuuvelan tuottovaatimus-1 303,0-667,1-1 403,9-1 400,1137,4
Hoitokustannustulos21,235,335,422,736,6
Kokonaistulos1 201,4-1 377,72 054,52 185,3-4 207,4
Tuloksen käyttö
Vakavaraisuuden muutokseen1 123,4-1 450,71 965,42 124,3-4 244,4
Tasoitusvastuun muutokseen-12,6-38,1142,18,369,5
Toimintapääoman muutokseen1 136,0-1 412,61 823,32 116,0-4 313,9
Osittamattoman lisävakuutusvastuun muutokseen-483,4-753,1-324,91 038,7-1 860,5
Arvostuserojen muutokseen1 615,0-664,62 143,91 073,9-2 457,8
Tilinpäätössiirtojen kertymän muutokseen0,00,00,00,00,0
Tilikauden voittoon4,35,04,33,34,4
Siirtoon asiakashyvityksiin78,073,089,061,037,0
Ositetun lisävakuutusvastuun täydennykseen0,00,00,00,00,0
Yhteensä1 201,4-1 377,72 054,42 185,3-4 207,4