Varma - Vuosikertomus 2012

Vakavaraisuus
Toimintapääoma ja sen rajat (%:na vakavaraisuusrajan laskennassa käytetystä vastuuvelasta)20122011201020092008
Vakavaraisuusraja11,89,913,39,06,1
Toimintapääoman enimmäismäärä47,139,653,236,124,3
Toimintapääoma 1)28,024,830,824,916,9

1) Vuosina 2008–2012 sisältää tasausvastuusta toimintapääomaan rinnastettavan erän