Varma - Vuosikertomus 2012

Varman tase ja tuloslaskelma käyvin arvoin
Tase käyvin arvoin, emoyhtiö
31.12., milj. €201220112010
VASTAAVAA
Sijoitukset34 40631 85233 190
Saamiset1 2081 1571 019
Kalusto364643
35 65133 05534 252
VASTATTAVAA
Oma pääoma979389
Arvostuserot5 4003 7754 444
Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu1 1471 0961 070
Osittamaton lisävakuutusvastuu1 0731 5562 309
Toimintapääomaa yhteensä7 7166 5207 913
Ositettu lisävakuutusvastuu (hyvityksiin)797489
Osaketuottosidonnainen lisävakuutusvastuu190-180263
Tasoitusmäärä1 1081 1201 158
Toimintapääomaan rinnastettava tasausvastuu-1 147-1 096-1 070
Varsinainen vastuuvelka27 31726 39525 269
Yhteensä27 46826 24025 620
Muut velat388221630
35 65133 05534 252

 

 

Tuloslaskelma käyvin arvoin, emoyhtiö
1.1.–31.12., milj. €201220112010
Vakuutusmaksutulo4 2313 9773 735
Maksetut korvaukset-4 168-3 925-3 653
Vastuuvelan muutos-1 219-596-1 190
Sijoitustoiminnan nettotulos2 510-6933 299
Kokonaisliikekulut-149-136-132
Verot-4-5-5
Kokonaistulos 1)1 201-1 3782 054

1) Tulos käyvin arvoin ennen lisävakuutusvastuiden ja tasoitusmäärän muutosta.