Varma - Vuosikertomus 2012

Rahoituslaskelma
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
1.1.–31.12., milj. €2012201120122011
Liiketoiminnan rahavirta
Voitto/tappio varsinaisesta toiminnasta8,810,2-13,66,4
Oikaisut
Vakuutusteknisen vastuuvelan muutos801,1-123,2801,1-123,2
Sijoitusten arvonalentumiset ja arvonkorotukset163,6751,4158,5741,4
Suunnitelman mukaiset poistot28,223,1119,2111,8
Myyntivoitot ja -tappiot-439,4358,6-438,9350,1
Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta562,31 020,0626,31 086,5
Käyttöpääoman muutos:
Lyhytaikaisten korottomien liikesaamisten
lisäys (-)/ vähennys (+)
-259,6132,5-258,9147,1
Lyhytaikaisten korottomien velkojen
lisäys (-)/ vähennys (+)
175,6-414,5180,1-411,5
Liiketoiminnan rahavirta ennen veroja478,3738,1547,5822,1
Maksetut välittömät verot-4,4-5,2-4,4-5,2
Liiketoiminnan rahavirta473,8732,9543,0816,9
Investointien rahavirta
Nettosijoitukset ja luovutustulot-366,4-421,9-435,7-505,9
Aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä muun omaisuuden investoinnit ja luovutustulot0,6-6,50,6-6,5
Investointien rahavirta-365,8-428,4-435,1-512,4
Rahoituksen rahavirta
Maksetut takuupääoman korot ja muu voitonjako-0,7-0,7-0,7-0,7
Rahoituksen rahavirta-0,7-0,7-0,7-0,7
Rahavarojen muutos107,3303,8107,2303,8
Rahavarat tilikauden alussa610,6306,8610,7306,9
Rahavarat tilikauden lopussa717,9610,6717,9610,7