Varma - Vuosikertomus 2012

Tase
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €Liite2012201120122011
VASTAAVAA
Aineettomat hyödykkeet
Muut pitkävaikutteiset menot1732,141,432,141,4
Sijoitukset
Kiinteistösijoitukset
Kiinteistöt ja kiinteistöosakkeet142 126,12 038,93 065,23 149,4
Lainasaamiset saman konsernin yrityksiltä141 029,61 202,3
3 155,73 241,13 065,23 149,4
Sijoitukset saman konsernin yrityksissä
Osakkeet ja osuudet saman konsernin yrityksissä12134,34,30,70,8
Osakkeet ja osuudet osakkuusyrityksissä1213185,5175,5217,3206,7
189,7179,8218,0207,5
Muut sijoitukset
Osakkeet ja osuudet1612 547,411 091,012 562,511 106,0
Rahoitusmarkkinavälineet10 277,210 484,510 277,210 484,5
Kiinnelainasaamiset439,5611,5439,5611,5
Muut lainasaamiset181 935,82 249,01 935,82 249,0
Talletukset65,065,0
25 199,924 501,025 214,924 516,0
28 545,327 921,928 498,127 872,9
Saamiset
Ensivakuutustoiminnasta
Vakuutuksenottajilta153,1194,8153,1194,8
Muut saamiset
Muut saamiset630,5335,9632,9339,4
783,6530,6786,1534,2
Muu omaisuus
Aineelliset hyödykkeet
Koneet ja kalusto173,44,33,44,3
Muut aineelliset hyödykkeet170,90,80,90,8
4,35,14,35,1
Rahat ja pankkisaamiset717,9610,6717,9610,7
722,2615,7722,2615,8
Siirtosaamiset
Korot ja vuokrat157,5165,6158,6166,4
Muut siirtosaamiset21,16,321,26,4
178,5171,9179,8172,8
VASTAAVAA YHTEENSÄ30 261,829 281,530 218,329 237,1
EmoyhtiöEmoyhtiöKonserniKonserni
31.12., milj. €2012201120122011
VASTATTAVAA
Oma pääoma
Takuupääoma11,911,911,911,9
Muut rahastot80,876,680,876,6
Edellisten tilikausien voitto/tappio0,30,3-50,2-66,0
Tilikauden voitto4,35,00,920,7
2697,493,843,443,2
Vähemmistöosuus14,114,1
Vakuutustekninen vastuuvelka
Vakuutusmaksuvastuu2316 250,516 079,516 250,516 079,5
Korvausvastuu2313 516,212 886,113 516,212 886,1
29 766,628 965,629 766,628 965,6
Velat
Ensivakuutustoiminnasta8,37,28,37,2
Muut velat369,3145,4365,7137,3
377,6152,5374,0144,4
Siirtovelat20,169,620,269,7
VASTATTAVAA YHTEENSÄ30 261,829 281,530 218,329 237,1